Opettajat

opettaja
opettaja
Sinua opettavat: viltmästare ja lehtori Teemu Keränen & riistamestari ja lehtori Toni Kumpuvaara.

Metsästys: Molemmilla opettajilla on riistamestarin tutkinto, toisella Ruotsista ja toisella Suomesta. Metsästys-, metsästysopas- ja metsästyksen johtamiskokemusta Suomesta Ruotsista, Virosta, Tanskasta, Norjasta, Etelä-Afrikasta ja Kanadasta. Toinen on toiminut Kanadassa Conservation Officer Servicessa ongelmakarhujen karkottamis- ja poistotyössä.

Yhteenlaskettu metsästyskokemus: 60 vuotta kaikkea riistaa sisältäen kaikki lailliset suurpedot.

Metsästyskoirat: Koirakokeiden tuomaritoimintaa ajaville koirille, haukkuville hirvikoirille ja karhua haukkuville koirille. Työssä ja harrastuksessa käytettyjä rotuja ovat muun muassa saksanseisojat, pohjanpystykorvat ja suomenpystykorvat, kettuterrierit, saksanmetsästysterrierit, borderterrierit ja jackrusselinterrierit, karjalankarhukoirat, jämtlänninpystykorvat, suomenajokoirat ja venäjänajokoirat, plottinajokoirat, itä- ja länsisiperianlaikat, labradorinnoutajat ja sileäkarvaiset noutajat, viiriäiskoira ja joitakin muita rotuja. Toisella Svenska Jägareförbundetin hundinstruktör koulutus ja toinen harrastaa myös palveluskoirien kouluttamista.

Kouluttaminen- ja viestintä: opettajakokemusta yhteensä 27 vuotta riista-alalta, aiheesta kirjoitettuja lehtiartikkeleitä, tiedotteita, internet sivuja ynnä muuta alaan osallistumista.

Riista-alan toimintaympäristön ja lainsäädännön tunteminen: Työ- ja harrastuskokemusta kaupallisesta metsästyksestä, yhdistystoiminnasta ja lakiasioiden kouluttamisesta eri metsästäjäryhmille. Toinen on kouluttanut Suomen Metsästäjäliiton teemakoulutuksia eri puolilla Suomea.

Riistabiologia: erittäin monipuolinen riistaeläinten biologian tuntemus ja pitkä opettajakokemus aiheen opettamisesta.

Riistanhoito: Molemmilla opettajilla harrastus- ja ammattiriistanhoitokokemusta. Fasaanien ja sorkkaeläinten hoitokokemusta (mm. villisika, kuusipeura, saksanhirvi, mufloni, visentti ja hirvi).

Riista-alan yritystoiminta: Useiden riista-alan yritysten perustamisessa neuvonantajana, lukuisissa erilaisissa työ- ja opastehtävissä. Toisella pitkä käytännön yrittäjäkokemus.

Riistan elinympäristöjen suunnittelu: molemmat opettavat aihetta ja ovat tehneet sekä riistanhoito-, kosteikko-, että kannanhoitosuunnitelmia pieniin ja suuriin kohteisiin.

Riistan tarhaus ja istutus: molemmilla ammattiriistanhoitajakokemusta; fasaanit, peltopyyt, hanhien kasvatus, sorsien kasvatus ja luonnossa hoito, villisikojen tarhaaminen ja luonnossa hoito, kuusipeuran tarhaus ja luonnossa hoito, saksanhirven tarhaus ja luonnossa hoito, muflonin tarhaus ja luonnossa hoito, visentin tarhaus, valkohäntäpeurojen luonnossa hoito, hirvien tarhassa ja luonnossa hoito.

Muuta: Toinen on harrastanut aktiivisesti vuoristokiipeilyä ja kiivennyt yli 7000 metriä korkealle vuorelle, joten maastossa liikkuminen vaativissa olosuhteissa tai siihen tarvittavat varusteet ovat erittäin tuttuja. Kumpikin on erittäin kiinnostunut ampuma-aseiden tekniikasta, historiasta ja käytöstä käytännön metsästystilanteissa.

peura
peura